Sözlükte "öykü" ne demek?

1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay: türk reform çalışmalarının her alında içine düştüğü gericilik, emperyalizm ve yoksullaşma çukurlarında debelenmenin öyküsü .
2. Gerçek ya da tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü, hikaye.

Öykü kelimesinin ingilizcesi

n. story, tale, narrative, recital